ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁODZI
A+ A-
bip_banner_top.jpg
TRADYCJA OD 1925 ROKU
Szukaj w serwisie:

Ogłoszenia o wyniku postępowania

TrybNumer sprawyNazwa zamówienia
Przetarg nieograniczony FZP.281.25.2017.IIIDostawy prefabrykowanych elementów betonowychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.24.2017.IVSukcesywne dostawy szkła laboratoryjnegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP.281.26.2017.IIIDostawy rękawic roboczych i ochronnychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.30.2017.IVpostępowanie na przeglądy serwisowe oraz ewentualne naprawy układów automatyki i sterowania ujęć głębinowych w ZUW - Bronisławów oraz układów sterowania, automatyki i transmisji danych SUW Kalinko i Pompowni ChojnySzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.28.2017.XKompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.17.2017.IIIDostawy zasuw żeliwnych wodociagowych wraz z obudowami stałymiSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.21.2017.XIIDostawa zagęszczarki płytowej dwukierunkowej (rewersyjnej) z hydraulicznym systemem wibracji i pełną regulacją prędkości roboczej – 1 sztSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.20.2017.XIIDostawa korelatora do precyzyjnego wykrywania nieszczelności sieci wodociągowej – 1 szt.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.15.2017.VIIUsługi napraw i konserwacji w latch 2017 i 2018 urządzeń firmy Rausch do telewizyjnej inspekcji kanałów.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.22.2017.IXDostawy hydrantów przeciwpożarowych podziemnych DN 80mm.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.23.2017.IXDostawa armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami tj. nawiertek wodociągowych na rurociągi wykonane z PCV i PEHD do montażu pod ciśnieniemSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.1.2017.XIISukcesywne dostawy włazów kanalizacyjnych klasy D400, DN600 z pokrywą żeliwno – betonową.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.13.2017.IVBadania geofizyczne studni wierconych eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP.281.18.2017.VIIIDostawa kształtek żeliwnych kołnierzowych PN 10Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.2.2017.XAudyty energetyczne obiektów wydziałów: PŁ, PSŁ, PTŁ, wykonane w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) oraz uzupełniające posiadany przez ZWiK Sp. z o.o. System zarządzania środowiskiem ISO 14001Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.19.2017.VIIDostawa dysków twardych HPE M6710 450 GB wraz z gwarancją i wsparciem technicznym producenta.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.12.2017.IVPostępowanie na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont i modernizację hali napraw - B przy ul. Granicznej 54 w Łodzi, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością robót z dokumentacjąSzczegóły»
Przetarg nieograniocznyFZP.281.14.2017.VIIUsługi telefonii komórkowej dla ZWiK Sp.z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.10.2017.IXSukcesywne dostawy kwasu solnegoSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.11.2017.IVUsługa opracowania kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont zbiornika wody czystej nr 3 - Chojny przy ul. Granicznej 54 w Łodzi, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością robót z dokumentacjąSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.9.2017.XIDostawa doszczelniaczy rurowych do połączeń kielichowych DN 50 – 1000 mmSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.8.2017.IIISukcesywne dostawy opasek naprawczychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.4.2017.XIISukcesywne dostawy 15 000 ton piasku naturalnego kopanego przeznaczonego do wykonania górnych i dolnych warstw nasypu wg. PN-S-02205.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.5.2017.IVPrzeglądy serwisowe oraz potencjalne naprawy układów automatyki, sterowania i transmisji danych w SUW Kalinko i Pompowni Chojny oraz układów automatyki i sterowania ujęć głębinowych w ZUW BronisławówSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.6.2017.XIDostawa chloranu (III) sodu ( chlorynu sodu) i soli spożywczej w tabletkach – część 2Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.7.2017.IVFZP kalibracja, konserwacja i naprawy urządzeń kontrolno - pomiarowych detektorów gazów, eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o.o. (z możliwością składania ofert częściowych - 3 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.6.2017.XIDostawa chloranu (III) sodu ( chlorynu sodu) i soli spożywczej w tabletkach - część 1Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.73.2016.IIIDostawy odzieży roboczej i ręczników frotteSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.3.2017.VIIUsługi telefonii komórkowej dla ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.76.2016.XIISukcesywne dostawy zasuw żeliwnych , kołnierzowych o średnicach DN 50, DN 80Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.75.2016.IXDostawy miału węglowegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.69.2016.IVKalibracja, konserwacja i naprawy urządzeń kontrolno-pomiarowych detektorów gazu, eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o.o. (6 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.58.2016.VDostawa samochodu do czyszczenia osadników wpustów ulicznych w formie leasinguSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.70.2016.IXSukcesywne dostawy łączników kołnierzowych i rurowychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.68.2016.IVPrzeglądy techniczne oraz potencjalne naprawy (wraz z wymianą na fabrycznie nowe części zamiennych) instalacji wytwarzania dwutlenku chloru i podchlorynu sodu, eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o.o. (z możliwością składania ofert częściowych - 3 części) Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.66.2016.XIISukcesywne dostawy kruszywa/kamienia łamanego.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.72.2016.VIIIWznowienie na kolejne 36 miesięcy posiadanych licencji na oprogramowanie antywirusoweSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.71.2016.VIIIPrzedłużenie wsparcia i praw do korzystania z oprogramowania Backup ExecSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.63.2016.XIDostawa systemu tv do inspekcji sieci kanalizacyjnej Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.61.2016.IXDostawy rur żeliwnych wodociągowych w zakresie średnic 100-800 mm.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.56.2016.XUsługi odbioru i gospodarowania odpadami powstającymi w związku z prowadzeniem działalności przez ZWiK Sp. z o. o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.62.2016.XIDostawa zaworów napowietrzająco-odpowietrzających DN 80Szczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP.281.64.2016.XIDostawy żywic organiczno-mineralnych do naprawy kanałówSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.53.2016.VSukcesywne dostawy materiałów do naprawy kanałów metodą rękawa UV Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.48.2016.IXUsługa konserwacji separatorów substancji ropopochodnych zainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta ŁodziSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.60.2016.IVMontaż monitoringu wizyjnego bazy przy ul. Chmurnej 26Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.57.2016.VIIIDostawa urządzeń sieciowych Fortinet Fortigate-400D, Fortianalyzer-VM z trzyletnim serwisem producenta oraz usługą instalacji, konfiguracjiSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.52.2016.VIIDostawa spektrometru absorpcji atomowej z atomizacją elektrotermiczną do oznaczania metali ciężkich w wodzie i ściekach.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.49.2016.IXSukcesywne dostawy środków czystości: część 1: papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła toaletowego w płynie, czyściwa papierowego, część 2: środków do utrzymania higieny osobistej oraz środków do utrzymania czystości pomieszczeń i sanitariatów.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.47.2016.IIISukcesywne dostawy obuwia roboczegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.55.2016.VIIIDostawa komputerów do prac biurowych wraz z oprogramowaniemSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.51.2016.VIIDostawa sprzętu informatycznego: biblioteka taśmowa HPE MSL2024 wraz z trzyletnim serwisem producenta. Część ISzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.46.2016.IIIDostawa materiałów biurowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.51.2016.VIIDostawa sprzętu informatycznego- II część zamówieniaSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.50.2016.IIISukcesywne świadczenie usług prania oraz prania i dezynfekcji odzieży roboczej dla pracowników ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.54.2016.IVModernizacja oświetlenia bazy przy ul. Chmurnej 26Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.33.2016.V Dostawa urządzenia do krakingu rurociągów o średnicy do 300 mm w formie leasingu.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.45.2016.VIIDostawa fabrycznie nowych betonowych płyt chodnikowych, obrzeży trawnikowych i krawężników.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.37.2016.VIDOSTAWA ZAWORÓW NAPOWIETRZAJĄCO – ODPOWIETRZAJĄCYCH DN 80 (CZĘŚĆ I) ORAZ ZAWORÓW NAPOWIETRZAJĄCO – ODPOWIETRZAJĄCYCH DN 25 (CZĘŚĆ II).Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.38.2016.IIIDostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz nosników danychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.42.2016.XWykonanie projektów technologii odtwarzania nawierzchni - cz. 1Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.42.2016.XWykonanie projektów technologii odtwarzania nawierzchni oraz badania wskaźników zagęszczenia gruntu, badanie wytrzymałości betonu, oznaczenie modułu odkształcenia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.-cz.2Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.44.2016.IVRemont zbiorników wody czystej SW KasprowiczaSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.43.2016.VIIDostawa obudów stałych do zasuw wodociągowych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.39.2016.IXDostawy opału stałego: miału węglowego, węgla kamiennego, koksu opałowegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP.281.34.2016.VFZP.281.34.2016.V Dostawa pojazdu do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych z funkcją odzysku wody (recykling) Szczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP.281.40.2016.XIDostawy materiałów do naprawy kanałów Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.34.2016.VDostawa pojazdu do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych z funkcją odzysku wody (recykling) Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.280.2.2016.VDostawa samochodów oraz sprzętu budowlanego w formie leasingu. Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.25.2016.VIDostawa wpustów ulicznych kołnierzowych pełnyh klasy D 400 z żeliwa w ilości 300 szt.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.35.2016.XIDostawa nawiertek wodociągowychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.281.32.2016.IVRemont studni głębinowej nr 2az ujęcia wody Stare GórkiSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.21.2016.XSukcesywne dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.24.2016.VIISukcesywne dostawy opon i dętek do samochodów, sprzętu budowlanego oraz pojazdów specjalistycznych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.30.2016.IXDostawa podłoży bakteriologicznych i odczynników mikrobiologicznychSzczegóły»
Przetarg niograniczony FZP.281.23.2016.VIUsługi odbioru i/lub gospodarowania odpadami powstajacymi w zwiazku z prowadzeniem działalności przez ZWiK Sp. z o. o. Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.22.2016.IIIJednorazowa dostawa studziennych rur pompowych o średnicy DN150 i DN200Szczegóły»
Przetarg nieograniczony.FZP.281.21.2016.XSukcesywne dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP.280.3.2016.IVFZP.280.3.2016.IV Zaopatrzenie w paliwa silnikowe pojazdów, agregatów prądotwórczych i sprzętu ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.26.2016.VIBIEŻĄCE KONSERWACJE SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ZAINSTALOWANYCH NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA ŁODZI WRAZ Z ODBIOREM I UTYLIZACJĄ ODSEPAROWANYCH ZANIECZYSZCZEŃ.Szczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP.281.19.2016.VIISukcesywne dostawy mas betonowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.27.2016.XIUsługa reatywacji złóż filtrów węglowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.21.2016.XSukcesywne dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych.Szczegóły»
Przetrag nieograniczonyFZP.281.20.12016.VDostawa pojazdu do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych z funkcją odzysku wody (recykling) Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.28.2016.XIDostawy materiałów do naprawy kanałówSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 227-1/16Dostawa wodomierzy i modułów komunikacyjnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.17.2016.IIISukcesywne dostawy skrzynek do zasuw (żeliwnych), skrzynek do zasuw (PEHD), skrzynek do hydrantów (żeliwnych), pokryw skrzynek do zasuw Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X-228-11/16Odbiór i utylizację odpadów po czyszczeniu osadnika podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Tomaszowskiej/Ziomkowej w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-13/16Dostawa zasuw żeliwnych wodociągowych wraz z obudowami stałymi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP.281.16.2016.VIPrzegląd serwisowy oraz ewentualne naprawy układu sterowania automatyki i transmisji danych Stacji Uzdatniania Wody Kalinko i Pompowni Chojny.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-12/16Dostawa konsol wodomierzowych w komplecie z zaworami i elementami mocującymi do ściany.Szczegóły»
przetarg niepgraniczony FZP.281.18.2016.XIDostawa opasek naprawczych Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP XI 228 - 10/16Dostawa kształtek zeliwnych kołnierzowychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP XI 228-9/16Usługa renowacjistudni głębinowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX - 228 - 6/16Odbiór odpadów tj. betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów (kod: 17 01 01), pochodzacych z wykopów po awariach i remontach sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Łodzi oraz odbiór odpadów pochodzacych z remontów i przebudowy dróg (kod: 17 01 81) na terenie miasta Łodzi. Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-7/16Sukcesywne dostawy hydrantów przeciwpożarowych podziemnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP XI - 228 - 15/16Świadczenie usług serwisowych stacji zlewnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-1/16Sukcesywne dostawy kruszywa łamanego / kamienia łamanegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-8/16Sukcesywne dostawy chloranu (III) sodu i kwasu solnegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VI-228 -14/16Sukcesywna dostawa 15 000 ton piasku naturalnego kopanego przeznaczonego do wykonania górnych i dolnych warstw nasypu wg PN-S-02205:1998Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX - 228-3/16Dostawa rur i kształtek wodociągowych PCV i PESzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-2/16Dostawa włazów kanalizacyjnych samopoziomującyh klasy D 400, DN 600 z ramą do wwalcowania i pierścieniem betonowym regulacyjnym.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-4/16USŁUGA TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY LOKALIZACJAMI WIERZBOWA – BŁAWATNA, WIERZBOWA – GRANICZNA.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-XI-228-5/16Świadczenie usług przeglądów serwisowych , konserwacyjnych i potencjalnych napraw urządzeń w stacjach zlewnych typu FEKO+ zainstalowanych w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 64 .Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-60/15Dostawa sprzętu budowlanego w ramach leasingu: Część 1 koparki kołowej - 1 szt.; Część 2 koparko - ładowarki - 1 szt.;Część 3 ładowarki kołowej, teleskopowej - 1 szt.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-64/15Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (dźwignicowych) część 1 i część 2Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X-228-58/15Dostawa przyczepy socjalno-technicznej oraz przenośnych kabin prysznicowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX -228-63/15Przedłużenie usług umów serwisowych na posiadany przez Zamawiającego sprzęt i oprogramowanie informatyczne (przedłużenie gwarancji na sprzęt)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-61/15Dostawa sprzętu serwerowego oraz licencji.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-49/15Sukcesywne dostawy szybkowiążących zapraw cementowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX -228-62/15Dostawa łączników kołnierzowych i rurowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-XI-228-59/15Dostawa tabliczek metalowych do oznaczania przewodów wodociągowych , uszczelek do połączeń kołnierzowych i opasek naprawczych : część 2 – dostawa uszczelek do połączeń kołnierzowych Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP V-227-5/15Dostawa specjalistycznej zabudowy przeznaczonej do wykonywania bezwykopowych renowacji kanałów systemem UV w zakresie średnic DN 150-600 mm.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-XI-228-59/15Dostawa tabliczek metalowych do oznaczania przewodów wodociągowych , uszczelek do połączeń kołnierzowych i opasek naprawczych : część 1 – dostawa tabliczek metalowych do oznaczania przewodów wodociągowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-56/15Sukcesywne dostawy: - szkła laboratoryjnego, pozostałych przyrządów laboratoryjnych i rękawiczek – część I, - części, które ulegają zużyciu, do chromatografów i spektrometrów ASA – część II.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-XI-228-59/15Dostawa tabliczek do oznaczania przewodów wodociągowych , uszczelek do połączeń kołnierzowych i opasek naprawczych : część 3 – dostawa opasek naprawczych Szczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP XI 228-55/15Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-45/15Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-53/15Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz nośników danychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-48/15Dostawa wraz z uruchomieniem i migracją danych produkcyjnych nadmiarowej macierzy niezależnych dysków (RAID) z dodatkową obudową, dyskami twardymi, oprogramowaniem i 3 letnia gwarancją i wsparciem technicznym z 6h gwarantowanym czasem naprawy.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-50/15Dostawa fabrycznie nowych zasuw żeliwnych kołnierzowych DN 50 i DN 80.Szczegóły»
Przetrag nieograniczonyFZP V -227-6/15Usługa ochrony mienia i obiektów ZWIK Sp.z o.o., konserwacji i naprawy urządzeń zabezpieczenia technicznego oraz konwojowania wartości pieniężnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-38/15Dostawa stanowiska do badania drążków izolacyjnych oraz układu probierczego do badania uzgadniaczy faz i wskaźników napięciaSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X-228-44/15Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych do samochodów, sprzętu budowlanego oraz pojazdów z osprzętem specjalistycznym.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-39/15Dostawa włazów kanalizacyjnych D400, DN600 z pokrywą żeliwno- betonowąSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-51/15Konserwacja i kalibracja urządzeń kontrolno – pomiarowych – detektorów gazów eksploatowanych w ZWiK Sp. z o. o. tj.: - część I: urządzeń firmy Alter S.A., - część II: urządzeń firmy Sperian Instrumentation, - część III: urządzeń firmy Crowcon Detection Instruments, - część IV: urządzeń firm y BW Technology, - część V: urządzeń firmy Gazex, - część VI: urządzeń firmy Ewimar WB, - część VII: urządzeń firmy Intoximeters, Awat, C4 oraz Lion Laboratories. Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX - 228-47/15Sukcesywne dostawy rur i kształtek wodociągowych PCV i PESzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV - 228-46/15Dostawy: część 1 - rur żelbetowych WIPRO DN 1000 mm w ilości 218 m, część 2 - prefabrykowanych elementów betonowych, część 3 - studni kanalizacyjnych fi 2000 mm w ilości 7 szt., część 4 - płyt chodnikowych i krawężników betonowych, część 5 - wylotu kanału deszczowego do rzeki w ilości 1 szt.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-35/15Dostawy hydrantów przeciwpożarowych nadziemnychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-43/15Czasowe odwodnienie wykopów dla wykonania zadania pn. Remont rurociągu odwadniającego Filtry Pośpieszne i Klarowniki w Kalinku realizowanego przez pracowników ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-41/15Modernizacja kotła WLM-1,25/2, nr fabr. 29129, nr inw. C-206, nr UDT 221402384 w Kotłowni w KalinkuSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIX-228-36/15Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, podłoży bakteriologicznych, odczynników i wzorców chemicznych do chromatografii, odczynników mikrobiologicznych, wzorców chemicznych, szczepów bakteriologicznych, (dotyczy części 1, 3 i 5)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-42/15Odbiór odpadów, tj. gleby i ziemi w tym kamieni pochodzących z wykopów po awariach i remontach oraz pracach eksploatacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Łodzi – kod 17 05 04.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX - 228-36/15Dostawa odczynników chemicznych, podłoży bakteriologicznych, odczynników i wzorców chemicznych do chromatografii, odczynników mikrobiologicznych, wzorców chemicznych, szczepów bakteriologicznych, (dotyczy części 2, 4 i 6)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-XI-228-40/15Dostawa chłodziarki laboratoryjnej do przechowywania próbek wody oraz odczynników mikrobiologicznych Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP V -227-4/15Dostawa pojazdów oraz sprzętu w formie leasingu .Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-37/15Dostawy obudów do zasuw wodociagowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX - 228 -32/15Sukcesywne dostawy opału stałegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-34/15Dostawa samoczynnych zaworów membranowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-14/15Sukcesywne dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, sprzętu budowlanego oraz pojazdów z osprzętem specjalistycznym.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-28/15Dostawa zasuw żeliwnych wodociągowych wraz z obudowami stałymiSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP XI 228-29/15Usługa reaktywacji złóż filtrów węglowych w Wydziale Produkcji Wody w Tomaszowie Mazowieckim Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-XI-228-29/15Usługa renowacji studni głębinowych : - część 1 – renowacja studni nr 5c ujęcia Grodzisko i studni nr 2 ujęcia Podklasztorze - część 2 – renowacja studni nr 3 nr 7 ujęcia Bronisławów - część 3 – renowacja studni nr 6 ujęcia BronisławówSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-14/15Sukcesywne dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, sprzętu budowlanego oraz pojazdów z osprzętem specjalistycznycznymSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 227-3/15Dostawa wodomierzy i modułów komunikacyjnychSzczegóły»
Licytacja elektroniczna FZP VI-228-27/15Dostawy sukcesywne środków czystości do utrzymania higieny osobistej oraz środków do utrzymania czystości pomieszczeń i sanitariatówSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X-228-26/15Dostawy hydrantów przeciwpożarowych podziemnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP V -227-2/14 Zaopatrzenie w paliwa silnikowe do pojazdów, agregatów prądotwórczych i sprzętu ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-22/15Remont zbiornika wody czystej nr 2 ChojnySzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-15/15Sukcesywne dostawy 14 500 ton piasku naturalnego kopanego przeznaczonego do wykonania górnych i dolnych warstw nasypuSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X-228-17/15Sukcesywne dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VII-228-24/15USŁUGI PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH ORAZ POTENCJALNA NAPRAWA INSTALACJI CLO2 W ROKICINACH.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-25/15Sukcesywne dostawy wpustów ulicznych kołnierzowych, pełnych, klasy D 400 z żeliwaSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-17/15Sukcesywne dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-19/15Remont rurociągu odwadniającego Filtry Pośpieszne i Klarowniki w KalinkuSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-18/15Bieżące konserwacje separatorów substancji ropopochodnychzainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi wraz z odbiorem i przetwarzaniem odseparowanych zanieczyszczeńSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP V 227 -1/15Dostawa specjalistycznej zabudowy przeznaczonej do wykonywania bezwykopowych renowacji kanałów systemem UV w zakresie średnic DN 150-600 mm.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 228-9/15Część 2 sukcesywne dostawy soli spożywczej w tabletkach (chlorek sodu NaCl) na bazie soli warzonej, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - materiały do uzdatniania wodySzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-21/15Dostęp do Internetu dla ZWiK Sp.z o.o.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-9/15Materiały do uzdatniania wody - część 1 sukcesywne dostawy chlorku wodorotlenku poliglinu ciekłego, do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-11/15Renowacja studni głębinowych (3 części)Szczegóły»
Przetrag nieograniczony FZP-V-228-8/15Dostawa i montaż rękawa naprawczego w wodociągu DN 250 mm w Al. Mickiewicza na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Piotrkowskiej w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-XI-228/7/15Dostawa rur i kształtek PEHD DN 315 mm Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX-228-4/15Dostawy sukcesywne środków czystościSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-5/15Sukcesywne dostawy skrzynek do zasuw (żeliwnych), skrzynek do zasuw (PEHD), skrzynek do zasuw (żeliwnych), pokryw do skrzynek do zasuw.Szczegóły»
Licytacja elektronicznaFZP-VI-228-2/15Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX - 228-74/14Dostawa obuwia roboczegoSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 228-1/15FZPIV 228-1/15 Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont studni publicznych nr 317 ul. Uroczysko 15, nr 183 ul. Słoneczna 4, nr 228 ul. Augustów 9, nr 419 ul. Plantowa 17, nr 420 ul. Łanowa 12 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z dokumentacjąSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-73/14Usługi telefonii komórkowej dla ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP XI 228-75/14Dostawa łączników kołnierzowych i rurowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-67/14Dostawa konsol wodomierzowych z zaworami i elementami mocujacymi do ścianySzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-69/14Opracowanie kompleksowego projektu budowlano wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont i modernizację budynku Pompowni Wody Chojny przy ul. Granicznej 54 w Łodzi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z dokumentacjąSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP V -227-17/14.FZP V -227-17/14. Dostawa systemu do renowacji kanałów.. Część 1. Dostawa systemu do renowacji kanałów przystosowanego do wykonywania prac frezowych, renowacji metodą krótkiego rękawa oraz napraw „kapeluszami”. Część 2. Dostawa systemu do renowacji kanałów metodą rękawa utwardzanego UV.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-66/14Dostawa zaworów kulowych odcinających DN 15 - DN 50 i czerpalnych DN 15 - DN 20.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP XI 228-72/14Dostawa kształtek żeliwnych kołnierzowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-70/14Dostawa zasuw żeliwnych Kołnierzowych DN 50 i DN 80Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP V -227-17/14Dostawa systemu do renowacji kanałów: Część 1 - dostawa systemu do renowacji kanałów przystosowanego do wykonywania prac frezowych, renowacji metodą krótkiego rękawa oraz napraw kapeluszami. Część 2 – dostawa systemu do renowacji kanałów metodą rękawa utwardzanego UV.Szczegóły»
Licytacja elektronicznaFZP IX - 228-65/14Dostawa obuwia roboczegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP XI 228-59/14Dostawa złączek ocynkowanychSzczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP V-228-56/14Dostawa i montaż rękawa naprawczego do zamontowania w rurociągu DN 800 mm w ramach realizacji zadania pn.” Modernizacja magistrali wodociągowej DN 800 mm w miejscu przejścia pod torami kolejowymi w miejscowości Bedoń w związku z koniecznością usunięcia awarii.”Szczegóły»
Przetarg nieograniczony FZP-VI-228-37/14Dostawa i montaż rękawa naprawczego w wodociągu DN 300 mm w ul. Targowej w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII 228-49/14Dostawa opon i dętek do samochodów i pojazdów.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP XI 228-60/14Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na remont kanału J III w ul. Wojska Polskiego Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-48/14Opracowanie kompleksowego projektu bud-wyk. wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę istn. kanału ogólnospławnego przy siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP XI - 228-53/14Dostawa nawiertek wodociągowych PCV i PEHDSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 228-51/14Sukcesywne dostawy 15 szt. wodomierzy DN 150 do wody zimnej wraz z modułami komunikacyjnymiSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 228-54/14Budowa łącza światłowodowego pomiędzy budynkiem Wydziału Transportu a Stacją Pomp na ul. Granicznej 54Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-44/14Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP V-228 -33/14Dostawa samochodu do czyszczenia wpustów ulicznych typu SW lub CW.Szczegóły»
PRZETARG NIEOGRANICZONYFZP VII-228-50/14DOSTAWA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X-228-41/14Sukcesywne świadczenie usług prania oraz prania i dezynfekcji odzieży roboczej dla pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX-228-45/14Dostawa odzieży roboczej i ręczników frotteSzczegóły»
Przetarg nieogranicznyFZP V-228-34/14Dostawa samochodów i minikoparki finansowanych w ramach leasingu.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-IX-228-43/14Dostawy sukcesywne szybkowiążących zapraz cementowych DRIZOROSzczegóły»
Licytacja elektronicznaFZP IX -228-36/14Dostawa obuwia roboczegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X-228-46/14Przedłużenie usług serwisowych dla sprzętu i oprogramowania informatycznego.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 227-13/14Dostawa energii elektrycznej dla obiektów ZWiK sp. z o.o.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP V-228 -34/14Dostawa samochodów i minikoparki w formie leasinguSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP IX-228-42/14Dostawy miału węglowego, koksu opałowego i węgla kamiennegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP III-228-30/14Dostawa rękawic roboczych i ochronnych Szczegóły»
Licytacja elektronicznaFZP III - 228-39/14Jednorazowa dostawa 3 szt. przenośnych napędów elektrycznych firmy VAG ROTOP lub równoważnychSzczegóły»
PRZETARG NIEOGRANICZONYFZP VII-228-35/14DOSTAWY ZASUW ŻELIWNYCH WODOCIĄGOWYCH DN 500 U ILOŚCI 4SZT.Szczegóły»
Licytacja elektronicznaFZP VII-228/27/14DOSTAWA PRZEPUSTNIC ŻELIWNYCH, KOŁNIERZOWYCH ORAZ WSTAWEK MONTAŻOWO- DEMONTAŻOWYCHSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-227-14/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj – podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Plonowa 13a, ul. Filarecka 7a, ul. Barska 24, ul. Szeregowa 5, ul. Brzoskwiniowa 56, ul. Wałbrzyska 45, ul. Krecia 80, ul. Krokusowa 43, ul. Scaleniowa 10, ul Janosika 32 ( z możliwością składania ofert częściowych – 10 części )Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-227-15/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj - podłącz się” w: ul. Batorego 49, ul. Deltowa 3, ul. Goździkowa 6, ul. Kobaltowa 12, ul. Kwarcowa 63, ul. Mielizny 10, ul. Morskie Oko 5, ul. Olszowa 10, ul. Raciborskiego 10/12, ul. Raciborskiego 13, ul. Topolowa 15 (z możliwością składania ofert częściowych – część 4 i 11)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-40/14Opracowanie kompleksowego projektu budowlano wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont rurociągu odwadniającego obiekty Filtry Pospieszne i Klarowniki na terenie SUW Kalinko wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją na wniosek ZamawiającegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-227-15/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj – podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Batorego 49, ul. Deltowa 3, ul. Goździkowa 6, ul. Kobaltowa 12, ul. Kwarcowa 63, ul. Mielizny 10, ul. Morskie Oko 5, ul. Olszowa 10, ul. Raciborskiego 10/12, ul. Raciborskiego 13, ul. Topolowa 15 - część1-3 oraz 5-10Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-31/14Dostawa 6 sztuk licencji sieciowej komercyjnej ArcGIS for Desktop Standard 10.2. lub nowszejSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 228-38/14Remont wodociągu w ul. OsobliwejSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 227-11/14Dostawa: część 1 wodomierzy o średnicach od DN 15 mm do DN 100 mm do wody zimnej 9100 szt., modułó komunikacyjnych N1 8000 szt./kpl, modułów komunikacyjnych N2 1100 szt./kpl, urządzeń przenośnych do przechowywania i odczytu danych 4 kpl, oraz dostarczenie i udzielenie bezterminowej licencji na oprogramowanie komputerowe dla co najmniej 3 stanowisk; część 2 - wodomierzy o średnicach DN 150 mm do wody zimnej 15 szt., modułów komunikacyjnych N1 12 szt./kpl, modułów komunikacyjnych N2 3 szt./kpl, urządzenia przenośnego do przechowywania i odczytu danych 1 kpl, oraz dostarczenie i udzielenie bezterminowej licencji na oprogramowanie komputerowe dla co najmniej 3 stanowiskSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IX 228-28/14Dostawa rur żeliwnych wodociągowych w zakresie średnic 80-1000mmSzczegóły»
Przetarg niograniczonyFZP V -227-12/14Świadczenie usług cateringowych podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Firm Wodociągowych i Kanalizacyjnych im. Tadeusza JakubowskiegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-32/14Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, laboratoryjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w obiektach ZWiK Sp. z o. o.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IX 228-20/14Dostawa materiałów biurowych oraz kopert i papieru firmowego z nadrukiemSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IX 228-18/14Dostawa osprzętu elektroenergetycznego niskiego napięcia (części 1,2,3,4,5)Szczegóły»
Licytacja elektronicznaFZP-VI-228-25/14Modernizacja systemu monitoringu: Zadanie 1: Modernizacja systemu monitoringu ul. Wierzbowa 52, Zadanie 2: Zakup i montaż urządzeń systemu monitoringu w obiekcie przy ul. Granicznej 54.Szczegóły»
licytacja elektroniczna FZP XI 228-24/14Dostawa fabrycznie nowych hydrantów przeciwpożarowych DN80Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP IV 228-26/14Remont i modernizacja wodociągu w ul. Kobaltowej na odcinku od ul. Łupkowej do ul. StasiaSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-29/14Wykonywanie badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz do celów sanitarno - epidemiologicznych oraz szczepień na rzecz pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zatrudnionych w Wydziale Produkcji Wody w Tomaszowie Mazowieckim, Oddziale Ujęcia Wody w Bronisławowie oraz Wydziale Sieci Wodociągowej (oddział w Rokicinach), a także wydawanie zaświadczeń o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych).Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-15/14Reaktywacja złóż filtrów węglowych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-17/14Usługi serwisowe urządzeń sieciowych FortinetSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-14/14Dostawy: zasuw żeliwnych wodociągowych DN100-300 wraz z obudowami stałymi oraz obudów stałych do zasuw (część 2 i 3 postępowania).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP VII-228-13/14Renowacja studni głębinowych część I zamówieniaSzczegóły»
przetarg nieograniczonyFZP V -227-10/14Dostawa paliw silnikowych do pojazdów, agregatów prądotwórczych i sprzętu ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP VII-228-21/14Dostawa doszczelniaczy kielichowych-część I i wyrobów śrubowych- część II zamówieniaSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPVII-228-13/14 Renowacja studni głębinowych II część zamówieniaSzczegóły»
Licytacja ElektronicznaFZPIII-2287-22/14Dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz nośników danychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-4/14Usługa: Przeglądy serwisowe wraz z wymianą części zamiennych (przy użyciu fabrycznie nowych części zamiennych), w tym konserwacje i kalibracje, oraz ewentualne naprawy przyrządów pomiarowych technologicznych eksploatowanych przez Zamawiającego: – Część 1 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Hach Lange, – Część 2 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Endress + Hauser, – Część 3 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Sonix, – Część 4 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę ProMinent, – Część 5 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Siemens, – Część 6 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Alfine, – Część 7 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Enko.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 227-4/14Dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-7/14Usługa: Wykonywanie badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz szczepień na rzecz pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a także wydawanie zaświadczeń o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych).Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 227-4/14Dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-1/14Modernizacja i remont przepompowni ścieków "Wiączyńska" przy ul. Wiączyńskiej 17aSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 228-14/14Dostawy: skrzynek żeliwnych do zasuw i hydrantów, pokryw do skrzynek oraz skrzynek do zasuw PEHD ( część 1 postępowania ).Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-9/14Sukcesywne dostawy 16 000 ton piasku naturalnego kopanegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIII-228-12/14Dostawa zaworów kulowych odcinających i czerpalnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP-VI-228-8/14Dostawa odczynników chemicznychSzczegóły»
Przetarg nieograniczony HZP IX -228-3/14Dostawa włazów kanalizacyjnych kl. D 400z pokrywą żeliwno-betonową. Dostawa włazów kanalizacyjnych kl. D 400 samopoziomujących z ramą do wwalcowania i pierścieniem betonowym – regulacyjnym .Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZP X 227 9/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Darniowa 70, ul. Duetowa 5, ul. Duetowa 7, ul. Familijna 15, ul. Keniżanki 35, ul. Księżycowa 8, ul. Lotnicza 13, ul. Opolska 15a, ul. Pustynna 18, ul. Uroczysko 16, ul. Zamorska 51a.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyFZPIV 227-8/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" w : ul.Herbowa 28, ul. Kwarcowa 81, ul. Legnicka 26a i 26b, ul. Lutomierska 75, ul.Pierwiosnków 11, ul. Pierwiosnków 32, ul. Pługowa 12, ul. Słowicza 10, ul. Uzdrowiskowa 11, ul. Zaporowa 10 (z możliwością składania ofert częściowych - 10 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-4/14Przeglądy serwisowe wraz z wymianą części zamiennych (przy użyciu fabrycznie nowych części zamiennych), w tym konserwacje i kalibracje, oraz ewentualne naprawy przyrządów pomiarowych technologicznych eksploatowanych przez Zamawiającego: – Część 1 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Hach Lange, – Część 2 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Endress + Hauser, – Część 3 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Sonix, – Część 4 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę ProMinent, – Część 5 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Siemens, – Część 6 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Alfine, – Część 7 - przyrządy pomiarowe wyprodukowane przez firmę Enko.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPVII-228-16/14Dostawa nawiertek wodociągowych z frezem na rurociągi wykonane z PCV i PEHD, nawiercanie górne w komplecie z obudową teleskopową o długości 1.00-1,60m.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP IX 227-7/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się w: ul. Choińska 33, ul. Winiarska 10a, ul. Drwęcka 6, ul. Trębacka 75, ul. Dachowa 27, ul. Kosynierów Gdyńskich 78, ul. Barbary 6, ul. Basenowa 1, ul. Zamorska 62, ul. Starorudzka 66a (z możliwością składania ofert częściowych - 10 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP X 227-2/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" w: ul. Mechaniczna 34, ul. Taternicza 27, ul. Czechosłowacka 44, ul. Wycieczkowa 39, ul. Wagonowa 16, ul. Giewont 105, ul. Giewont 67a, ul. Gazdy 25, ul. Janosika 100, ul. Jędrowizny 33 (z możliwością składania ofert częściowych - 10 części) Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-2/14Dostawy hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych i podziemnych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-1/14Naprawy koparko-ładowarek marki JCBSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP IV-227-6/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" w: ul. Antoniewska 2d, ul. Beniowskiego 20a, ul. Beskidzka 158, ul. Chałasińskiego 1, ul. Dachowa 4, ul. Jagiełły 5, ul. Demokratyczna 78, ul. Przestrzenna 80e, ul. Rudzka 42a, ul. Rzgowska 226, ul. Topolowa 17, ul. Wędkarska 28 (z możliwością składania ofert częściowych - 12 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227 -5/14Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" w : ul. Chochoła 13, ul. Dojazdowa 20, ul. Kogucia 15, ul. Łupkowa 33, ul. Morelowa 5, ul. Morelowa 8a, ul. Orzeszkowej 36, ul. Pokładowa 58, ul. Romańska 1, ul. Stare Złotno 85, ul. Tobruk 10, ul. Warszawska 66 - z możliwością składania ofert częściowych - 12 częściSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-114/13Konserwacja i kalibracja urządzeń kontrolno - pomiarowych - detektorów gazów eksploatowanych w ZWiK Sp. z o. o., tj. urządzeń firmy Sperian Instrumentation (część I), urządzeń firmy Crowcon Detection Instruments (część III), urządzeń firmy BW Technology (część V) oraz urządzeń firmy Drager Safety (część VI)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-6/14Dostawa części zamiennych do samochodów marki TATRA (część I) oraz opon i dętek do pojazdów (część II).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-5/14Część 1: Odbiór odpadów, tj. gleby i ziemi w tym kamieni pochodzących z wykopów po awariach i remontach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Łodzi; Część 2: Odbiór odpadów, tj. betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów pochodzących z wykopów po awariach i remontach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Łodzi; Część 3: Odbiór odpadów pochodzących z remontów i przebudów dróg na terenie miasta Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-116/13Naprawy samochodów marki FordSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-114/13Konserwacja i kalibracja urządzeń kontrolno - pomiarowych - detektorów gazów eksploatowanych w ZWiK Sp. z o. o., tj. urządzeń firmy Alter S.A. (część I), urządzeń firmy GfG Instrumentation (część II), urządzeń firmy Ewimar WB (część III).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-110-13Dostawa rur i kształtek wodociagowych PCV i PE (Część 1 zamówienia); Dostawa uszczelek do połaczeń kołnierzowych (Część 2 zamówienia)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP V- 228-112/13Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na remont magistrali wodociągowej ф 400 mm „Janów 1” na odcinku od magistrali „Janów 8” do ul. Hetmańskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-113/13Dostawa środków do utrzymania higieny osobistej oraz środków do utrzymania czystości pomieszczeńSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-103/13Usługi transmisji danych. pomiędzy lokalizacjami eksploatowanymi przez Zamawiającego: Części I: Centrala Zamawiającego w Łodzi ul. Wierzbowa 52 - Wydział Produkcji Wody w Łodzi ul. Bławatna 19/21.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-83/13 Dostawa części zamiennych do samochodów marki Lublin (część III) oraz olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów JCB (część XI)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-100/13Dostawa szkła laboratoryjnego (część II), podłoży i odczynników bakteriologicznych (część III) oraz szczepów bakteryjnych (część IV)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-100/13Dostawa odczynników chemicznych (część I postępowania)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-113/13Dostawa środków do utrzymania higieny osobistej oraz środków do utrzymania czystości pomieszczeńSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-110/13Dostawa nawiertek wodociągowych na rurociągi wykonane z żeliwa i azbestocementu do montażu pod ciśnieniem, nawiercanie boczne, zasuwa zlokalizowana przy wodociągu wraz z obudową teleskopową o zakresie długości 1,40-2,0 m oraz nawiertek wodociągowych na rurociągi wykonane z PCV i PEHD do montażu pod ciśnieniem, nawiercanie boczne, zasuwa zlokalizowana przy wodociągu wraz z obudową teleskopową o zakresie długości 1,40 – 2,00 m.- część nr 3 postępowaniaSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-111/13Usługi opracowanie projektów technologii odtwarzania nawierzchni drogowych, badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, badanie wytrzymałości i uziarnienia betonu.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-83/13Część I: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Star i pochodnych. Część IV: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Renault Kangoo / Trafic / Master. Część V: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Ford Transit / Connect / Focus. Część VI: Dostawa części zamiennych do pojazdów marki JCB 3CX / 4 CX. Część VII: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Renault Kerax / Midlum / Mascott. Część VIII: Dostawa akumulatorów. Część X: Dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IV-228-109/13Przeglądy serwisowe oraz potencjalne naprawy układów automatyki sterowania ujęć głębinowych nr 1, 3, 5, 6, 7 i 8 w Bronisławowie wraz z dostawą i wymianą części zamiennych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-103/13Usługi transmisji danych pomiędzy lokalizacjami eksploatowanymi przez Zamawiajacego : Centrala Zamawiającego w Łodzi ul. Wierzbowa 52 - Wydział Transportu w Łodzi ul. Graniczna 54Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-101/13Dostawa zdrojów ulicznych w ilości 12 szt. - część 1Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-102/13Dostawy: - Część 1– złączek zaciskowo – przejściowych do rur stalowych i PE, - Część 2- opasek naprawczych.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-92/13Dostawa środków ochrony indywidualnejSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-83/13Dostawa części zamiennych do samochodów marki Tatra (Część II) oraz opon i dętek do pojazdów (Część IX)Szczegóły»
Licytacja elektronicznaHZP-VI-228-104/13Część I: wznowienie / dostawa na kolejne 36 miesięcy licencji wystawionej na Zamawiajacego na oprogramowanie Eset Endpoint Security Suite dla 504 stanowisk (komputery, laptopy, notebooki, serwery oraz oprogramowania Eset Mobile Security Business Ed dla 10 urządzeń mobilnych. Część II: wznowienie / dostawa na kolejne 36 miesiecy wsparcia technicznego dla Zamawiajacego na oprogramowanie Symantec Backup Exec 2012Szczegóły»
przetrg nieograniczonyHZP V-228-95/13Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-III-228-105/13Dostawa przepustnic osiowych i zaworów zwrotnychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-98/13Dostawa zasuw żeliwnych kołnierzowych DN 400 z obudową stałąSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-99/13Dostawa sprzętu komputerowego i licencjiSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-87/13Dostawa URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH: CZĘŚĆ 6 - Cieplarko - chłodziarka laboratoryjna – 1 szt.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-87/13Dostawa URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH: CZĘŚĆ 5 - Chłodziarka laboratoryjna – 3 szt.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-227-25/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" w ul. Rycerskiej 20, ul. Szeherezady 7, ul. Chocianowickiej 30bSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-87/13Dostawa URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH: CZĘŚĆ 1 – Zestaw do oznaczania ChZT – 1 szt., CZĘŚĆ 2 – Demineralizator – 1 szt., CZĘŚĆ 3 – Mikroskop laboratoryjny – 1 szt., CZĘŚĆ 4 – Spektrofotometr- 1 szt., CZĘŚĆ 5 - Chłodziarka laboratoryjna – 3 szt., CZĘŚĆ 6 - Cieplarko – chłodziarka laboratoryjna- 1 szt., CZĘŚĆ 7 – Destylator wody – 1 szt.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-101/13Dostawa : Część 1 : Zdrojów ulicznych w ilości 12 sztuk; Część 2: Hydrantów przeciwpożarowych w ilości 155 szt.Szczegóły»
Licytacja ElektronicznaHZPIII-228-93/13Dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP 228-94/13Przeglądy serwisowe oraz potencjalne naprawy (wraz z dostawą części zamiennych) instalacji dwutlenku chloru i podchlorynu sodu za pomocą elektrolizy spożywczej, eksploatowanych w obiektach ZWiK sp. z o.o. (z możliwością składania ofert częściowych - 3 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-16/13Modernizacja i remont przepompowni ścieków "Pomorska" przy ul. Pomorskiej 513Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-75/13Dostawa złączek ocynkowanychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-227-11/13Dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych: Cz. 1 - dostawy chloranu (I) sodu (podchlorynu sodu); Cz. 2 - dostawy soli spożywczej w tabletkachSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-86/13Opracowanie kompleksowego projektu budowlano wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na wymianę instalacji drenażu oraz instalacji przeciwoblodzeniowej terenu utwardzonego przy zdrojach w punkcie poboru wody przy ul. Przyklasztorze/Okólna, wraz z nadzorem autorskim.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-90/13Dostawa przepustnic osiowych i zaworów zwrotnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-85/13Interwencyjne usuwanie skutków zimy poprzez mechaniczne: odśnieżanie, posypywanie solą lub mieszaniną soli z piachem ulic wskazanych przez ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi, na których wystąpiła awaria wodociągowa.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-79/13Dostawa włazów kanalizacyjnych kl. D 400 DN 600 żeliwnych (część I postępowania)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 227-24/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Admiralska 23,ul. Treflowa 24, ul. Prądzyńskiego 118, ul. Stare Złotno 92, ul. Powojowa 25, ul. Garnizonowa 8B, ul. Długa 23, ul. Partyzantów 23, ul. Chłodnikowa 15A (z możliwością składania ofert częściowych - 9 części).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-23/13Podłaczenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj, podłącz się" w ul. Maciejkowej 5, ul. Majowej 5, ul. Mirtowej 3, ul. Mechanicznej 11a, ul. Krokusowej 53, ul. Olechowskiej 39, ul. Olechowskiej 54, ul. Magnesowej 21, ul. Konnej 9 (z możliwością składania ofert częściowych - 9 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-91/13Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont: Część 1 - kanału murowanego JV w ul. Dolnej na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Zgierskiej; Część 2 - magistrali wodociągowej fi 500 w ul. Wedmanowej na odcinku od ul. Lodowej do magistrali fi 800 (ul. Dąbrowskiego)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP V-228- 84/13Remont magistral wodociągowych Ø500 w ul.Chmielowskiego i Wujaka od ul.Adwentowicza do ul.Augustów oraz Ø400 w ul.Augustów w ŁodziSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-227-11/13Dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowych: Cz. 1 - dostawy chloranu (I) sodu (podchlorynu sodu); Cz. 2 - dostawy soli spożywczej w tabletkachSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-227-21/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj - podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: część 1 - ul. Raszyńska 10, część 2 - ul. Kutnowska 17 , część 3 – ul. Limbowa 32, część 4 – ul. Holownicza 2, część 5 - ul. Kresowa 26 , część 6 - ul. Reymonta 73, część 7 - ul. Tuszyńska 168, część 8 - ul. Surowcowa 8 (z możliwością składania ofert częściowych - 8 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-22/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj, podłącz się" w: ul. Prusa 32, ul. Narcyzowa 24, ul. Kłosowa 16/18, ul. Azotowa 4, ul. Biegańskiego 5, ul. Zyndrama 52a, ul. Książka 12, ul. Namiotowa 16 (z możliwością składania ofert częściowych - 8 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X-227-20/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu – „Nie zwlekaj podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Pomorska 569a, ul. Barbary 6, ul. Chłodnikowa 19, ul. Rubinowa 13, ul. Chochoła 10, ul. Basenowa 1, ul. Kaufmana 8, ul. Drwęcka 1, ul. Zakładowa 20a, ul. Zamorska 62, ul. Starorudzka 66a, ul. Treflowa 22, ul. Stokrotki 13 (z możliwością składania ofert częściowych - 13 części).Szczegóły»
przetarg nieograniczony HZP VI-228-79/13Dostawa włazów kanalizacyjnych kl. D 400 DN 600: żeliwnych, z pokrywą żeliwno – betonową oraz samopoziomujących z ramą do wwalcowania i pierścieniem betonowym – regulacyjnym.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-68/13Sukcesywne dostawy : Część - 1 zamówienia – Zaworów kulowych odcinających i czerpalnych, Część -2 zamówienia – Metalowych tablic orientacyjnych do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP VI-228-82/13Czyszczenie 14 km wodociągowej sieci rozdzielczej metodą hydropneumatyczną na terenie miasta Łodzi w 2013 roku.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP VI- 228 -80/13Przebudowa instalacji technologicznej dezynfekcji i utleniania wstępnego wody podchlorynem sodu dozowanym bezpośrednio na ujęciu wody w Bronisławowie.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-73/13Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnychSzczegóły»
Przetrag nieograniczonyHZPIII-228-71/13Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych typu: zaprawy, silikony, szpachle, gładzie oraz farb, lakierów, rozpuszczalników.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-63/13Dostawa obuwia roboczegoSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-66/13Dostawa środków ochrony indywidualnejSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPX 227-17/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj, podłącz się" w: ul. Sterniczej 13a, ul. Niedziałkowskiego 28, ul. Mylnej 4, ul. Łukowej 9, ul. Zyndrama 42a, ul. Lechickiego 20, ul. Sterniczej 12, ul. Sasanek 25, ul. Liniowej 6 (z możliwością składania ofert częściowych - 9 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-19/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj, podłącz się" w ul. Uprawnej 49, ul. Kłosowej 18H, ul. Jęczmiennej 9, ul. Namiotowej 1, ul. Hektarowej 34, ul. Rumuńskiej 16a, ul. Chochoła 5, ul. Glebowej 13, ul. Biegunowej 22, ul. Mikowej 9 (z możliwością składania ofert częściowych - 10 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-67/13Dostawa miału węglowego, koksu opałowego oraz węgla kamiennego. Część I: Dostawa miału węglowego, Część II: Dostawa koksu opałowegoSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-74/13Sukcesywna dostawa mas betonowychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-15/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" w: ul. Wodospadowa 7, ul. Ołowiana 66, ul. Janosika 39, ul. Czorsztyńska 10a, ul.Nowogrodzka 33, ul. Krecia 14, ul. Morskie Oko 16a, ul. Kwarcowa 28, ul. Krasińskiego 20, ul. Tobruk 11, ul. Jędrwoizna 36 (z możliwością składania ofert częściowych - 11 części)Szczegóły»
Przetrag nieograniczonyHZPIII-228-65/13Dostawa konsol wodomierzowych w komplecie z zaworami i elementami mocującymi do ścianySzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-70/13Remont dachu zbiorników wody czystej nr 1 i 2 na terenie Przepompowni „Widzew-Wschód” przy ul. Widzewskiej 50 w ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-67/13Dostawa miału węglowego, koksu opałowego i węgla kamiennego. Część III: Dostawa węgla kamiennegoSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-227-14/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj - podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: część 1 - ul. Zapały 9, część 2 - ul. Rudzka 16, część 3 – ul. Okrężna 6, część 4 – ul. Mroźna 19, część 5 - ul. Limbowa 30 a, część 6 - ul. Kurczaki 96, część 7 - ul. Keniżanki 37, część 8 - ul. Konna 9, część 9 - ul. Koźmiana 6, część 10 – ul. Jesienna 14, część 11- ul. Jadwigi 32, część 12 – ul. Gazdy 54, część 13 – ul. Ekonomiczna 47, część 14 – ul. Chmurna 8d, część 15 – ul. Cegielniana 7 (z możliwością składania ofert częściowych - 15 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-62/13Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na ternie miasta Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-72/13Zakup i aktywacja usług opieki serwisowej dla sprzętu i oprogramowania informatycznegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-59/13Awaryjna naprawa kanałów miejskich poprzez wykonanie doszczelnień miejscowych metodą bezodkrywkową na terenie miasta Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-227-14/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj - podłącz się” znajdujących się w Łodzi przy: ul. Zapały 9, ul. Rudzka 16, ul. Okrężna 6, ul. Mroźna 19, ul. Limbowa 30 a, ul. Kurczaki 96, ul. Keniżanki 37, ul. Konna 9, ul. Koźmiana 6, ul. Jesienna 14, ul. Jadwigi 32, ul. Gazdy 54, ul. Ekonomiczna 47, ul. Chmurna 8d, ul. Cegielniana 7 (z możliwością składania ofert częściowych – 15 części), CPV 45.23.24.10-9.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-54/13Usługi transmisji danych pomiędzy lokalizacjami eksploatowanymi przez Zamawiającego: Dla Części I: Wydział Produkcji Wody w Łodzi ul. Bławatna 19/21 – Centrala Zamawiającego w Łodzi ul. Wierzbowa 52, Dla Części II: Wydział Transportu w Łodzi ul. Graniczna 54 - Centrala Zamawiającego w Łodzi ul. Wierzbowa 52, Dla Części III: Obiekt w Łodzi ul. Telefoniczna - Centrala Zamawiającego w Łodzi ul. Wierzbowa 52.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-57/13Usługi polegające na przeglądach serwisowych wraz z wymianą części zamiennych, kalibracje oraz ewentualne naprawy przyrządów pomiarowych firmy Hach Lange - części ISzczegóły»
licytacja elektronicznaHZP-IX-228-52/13Dostawa zasuw żeliwnych kolnierzowych DN 400 z obudową stałą wysokość zabudowy 2500 mm, 12 szt.Szczegóły»
przetarg nieograniczony HZP V -228 -64/13Remont kanału ogólnospławnego w ul.Prusa w ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPII-228-61/13Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu procesów biznesowych w ZWiK Sp. z o. o.Szczegóły»
Przetarg nieogarniczonyHZP X 228-48/13Roboty konserwacyjno-budowalne cz.5Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-12/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu Nie zwlekaj - podłącz się w: ul. Zakręt 6, ul. Warszawskiej 117, ul. Warszawskiej 80, ul. Śliwowej 24, Szmaragdowej 9, ul. Szmaragdowej 2, ul. Rumuńskiej 28, ul. Rąbieńskiej 7, Renesansowej 24, Ołowianej 80, ul. Ołowianej 53, ul. Ołowianej 64, Krzewowej29, ul. Kwarcowej 73 (z możliwością składania ofert częściowych - 14 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIII-228-57/13Usługi polegające na przeglądach serwisowych wraz z wymianą części zamiennych, kalibracje oraz ewentualne naprawy przyrządów pomiarowych firmy Endress + Hauser (część II)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-53/13Remont pomieszczeń PSK na parterze budynku "F" przy ul. Wierzbowej 52.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-55/13Usługi polegające na: Część 1 – Naprawy i przeglądy samochodów marki Renault o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg będących na gwarancji lub w użytkowaniu – leasingu przez ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi. Część 2 – Naprawy i przeglądy samochodów marki Renault o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg będących własnością ZWiK.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-60/13Remont kanału ogólnospławnego w ul. Organizacji WiNSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-51/13Sukcesywna dostawa prefabrykowanych elementów betonowychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-56/13Remont kanałów ogólnospławnych w ul. Północnej i w ul. RybnejSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-47/13DOSTAWA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DLA PRACOWNIKÓW ZWiK Sp. z o.o. W ŁODZI OBOWIĄZUJĄCYCH W STREFIE MIEJSKIEJ W ŁODZI ZGODNYCH Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI. CZĘŚĆ I: Dostawa biletów jednorazowych, czasowych, kasowanych na wszystkich liniach z możliwością przesiadania się. CZĘŚĆ II: Doładowanie biletów czasowych 90-cio dniowych, sieciowych na okaziciela.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-13/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Chałasińskiego 10, ul. Holownicza 11, ul. Libijska 11/13, ul. Majowa 19, ul. Nowe Sady 51, ul. Osterwy 32, ul. Starorudzka 72, ul. Skrzatów 17, ul. Terenowa 15, ul. Viewegera 26/28, ul. Zwrotnikowa 31, ul. Skarżyńskiego 20, ul. Pustynna 14, ul. Prądzyńskiego 71, ul. Magnesowa 7 (z możliwością składania ofert częściowych - 15 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPX 228-48/13Roboty konserwacyjno - budowlaneSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-49/13Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont: Zadanie 1 - kanału ogólnospławnego w ul. Legionów na odc. od pl. Wolności do ul. Gdańskiej; Zadanie 2 - kanału ogólnospławnego w ul. Julianowskiej na odc. od ul. Żarnowcowej do skrzyżowania ul. Julianowska/Łagiewnicka; Zadanie 3 - kanału ogólnospławnego w ul. Julianowskiej na odc. od ul. Skarbowej do ul. GłogowejSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-227-10/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj - podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Pograniczna 6, ul. Zaspowa 21, ul. Roślinna 28a, ul. Czysta 33, Raciborskiego 9, ul. Biegańskiego 1a, ul. Biegańskiego 1, ul. Ołowiana 2, ul. Tarninowa 3, (z możliwością składania ofert częściowych - 9 części) Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP V-228 - 43/13Dostawa samochodu do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-37/13Bieżące konserwacje separatorów substancji ropopochodnych zainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi wraz z odbiorem i przetwarzaniem odseparowanych zanieczyszczeńSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP V-228-43/13Konserwacja zieleni oraz wycinka i pielęgnacja drzew w obiektach ZWIK Sp.z o.o. Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-227-9/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj - podłącz się” w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Centralna 53, ul. Kwarcowa 45, ul. Rąbieńska 7a, ul. Łucznicza 23/23a, ul. Ekologiczna 24, ul. Łucznicza 14a, ul. Zalewowa 6, ul. Władysława Reymonta 59, ul. Prądzyńskiego 98, ul. Majowa 7a, ul. Giewont 102, ul. Batorego 8, (z możliwością składania ofert częściowych - 12 części)Szczegóły»
Licytacja elektronicznaHZPIII-228-41/13Dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz nośników danychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-V-228-44/13Konserwacja zieleni oraz wycinka i pielęgnacja drzew w obiektach ZWiK Sp. z o. o. - CZĘŚĆ II: Konserwacja terenów będących we władaniu ZWiK Sp. z o. o. położonych na terenie gminy Rzgów oraz konserwacja rowów odpływowych i melioracyjnych w obiektach ZWiK Sp. z o. o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-28/13Modernizacja rozdzielni głównej średniego napięcia przy ul. Wierzbowej 52 w ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-50/13Powszechna usługa dostępu do internetu.Szczegóły»
Licytacja elektronicznaHZP-VI-228-40/13Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-36/13Dostawa wpustów ulicznych kołnierzowych pełnych, klasy D 400 z żeliwa w ilości 350 sztukSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-20/13Dostawy: część 1 - łączników kołnierzowych i rurowych w zakresie średnicy DN 50 – 300 mm PN 10 wykonanych z żeliwa sferoidalnego, część 2 - skrzynek do zasuw i hydrantów oraz pokryw do skrzynek wykonanych z żeliwa sferoidalnego, część 3 - skrzynek do zasuw – korpus wykonany z tworzywa PEHDSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-19/13Dostawa materiałów biurowych, kopert i papieru z nadrukami firmowymi. (2 części)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-42/13Remont zbiorników wody i komory zasuw Przepompowni TelefonicznaSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-30/13Naprawa i obsługa konserwacyjna urządzeń firmy Rausch do telewizyjnej inspekcji kanałówSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-39/13Remont wodociągów fi 150 mm w al. Włókniarzy od ul. Struga do ul. Karolewskiej i w ul. Czarnoleskiej od ul. Bema do posesji nr 10 w ul. CzarnoleskiejSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-9/13Usługi odbioru i gospodarowania odpadami powstającymi w związku z prowadzeniem działalności przez ZWiK Sp. z o.o. w ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-22/13Usługa prania i naprawy odzieży roboczejSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-8/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się", w Łodzi, w niżej wymienionych lokalizacjach: ul. Cegielniana 24a, ul. Lotnicza 36, ul. Miernicza 22a, ul. Motorowa 3, ul. Nizinna 4, ul. Porazińskiej 1a, ul. Przełomowa 13, ul. Serenady 16, ul. Skrzatów 15, ul. Słonimskiego 38, ul. Tabelowa 16, ul. Winiarska 13, ul. Wybickiego 14 (z możliwością składania ofert częściowych)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-35/13Dostawa 3 szt. zaworów membranowych.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-38/13Powszechna usługa dostępu do internetuSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-III-228-26/13Usługi polegające na: przeglądach serwisowych wraz z wymianą części zamiennych, kalibracje oraz ewentualne naprawy przyrządów pomiarowych, eksploatowanych przez Zamawiającego: a) Część 1 - przyrządy pomiarowe firmy Hach Lange, b) Część 2 - przyrządy pomiarowe firmy Endress + HauserSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-2/13Dostawa: wodomierzy o średnicach od DN 15 mm do DN 150 mm do wody zimnej w ilości 4481 szt.; modułów komunikacyjnych w ilościach 3481 szt.; modułów komunikacyjnych wyniesionych w ilości 1000 kplSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-33/13Remont kanałów ogólnospławnych w ul. Rodakowskiego od studni 7 do studni 12 i w ul. Księży MłynSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP V - 227-6/13Dostawa paliw silnikowych do pojazdów, agregatów prądotwórczychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-5/13Dostawa rękawic roboczych i ochronnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-25/13CZYSZCZENIE 45 KM WODOCIĄGOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ METODĄ HYDROPNEUMATYCZNĄ NA TERENIE MIASTA ŁODZI W 2013 ROKU.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-23/13 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT WODOCIĄGU W UL. PRYNCYPALNEJ OD UL. RZGOWSKIEJ DO UL. KLUCZOWEJ WRAZ Z FRAGMENTAMI ODEJŚĆ W ULICE BOCZNE ORAZ PRZYŁĄCZAMI, W PODZIALE NA ODCINKI OD UL. RZGOWSKIEJ DO UL. TUSZYŃSKIEJ ORAZ OD UL. TUSZYŃSKIEJ DO UL KLUCZOWEJ.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP X 227-1/13Dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-18/13Skanowanie dokumentacji przyłączeniowej oraz archiwizacja zeskanowanych dokumentów w systemie MB GIS UtilitySzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-24/13Remont wodociągu w ul. Kozietulskiego od ul. Krzemienieckiej do posesji nr 41Szczegóły»
Licytacja elektronicznaHZP-VI-228-14/13Dostawa sprzętu komputerowego - część II postępowania.Szczegóły»
Licytacja elektronicznaHZP-VI-228-14/13Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych - część I postępowaniaSzczegóły»
Przetarg nieograniczony HZP V-228-21/13Remont zewnętrznej sieci cieplnej między budynkami A i B przy ul. Wierzbowej 52 Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-15/13Dostawy 1 tys. ton kruszywa łamanego.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-10/13Remont budynku rozdzielni 6 kV Pompowni wody na Chojnach i remont budynku Chlorowni w Rokicinach.Szczegóły»
Licytacja elektronicznaHZP-VI-228-16/13Dostawa sprzętu serwerowegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 227-1/13Dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowychSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-13/13Remont wodociągu fi 150 mm w ul. Cegielnianej od ul. Paradnej do magistrali DN 400Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-11/13Renowacja trzech studni głębinowych: - Renowacja studni nr 2 ujęcia Imielnik mająca na celu usprawnienie parametrów eksploatacyjnych poszczególnych studni, polegająca na dekolmatacji filtra i strefy przyfiltrowej metodą elektryczną (Część nr 1 zamówienia); - Renowacja studni nr 1 i nr 2 ujęcia Kasprowicza, mająca na celu usprawnienie parametrów eksploatacyjnych poszczególnych studni, polegająca na dekolmatacji filtra i strefy przyfiltrowej metodą elektryczną (Część nr 2 zamówienia).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-17/13Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę energetycznej linii kablowej w rejonie Al. Waltera Janke w Łodzi, zasilającej punkt pomiarowy 101/201Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-2/13Kompleksowa obsługa bankowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Szczegóły»
przetarg nieograniczony HZP V-228 -12/13Opracowanie dokumentacji projektowej zlecanej do wykonania do ZWiK Sp.z o.o. przez inwestorów zewnętrznych Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-7/13Remont zbiorników wody i komory zasuw zlokalizowanych na terenie Przepompowni Widzew - WschódSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-3/13Dostawa odzieży roboczejSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-5/13Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" znajdujących się w Łodzi przy: ul. Motorowej 14, ul. Odrzańskiej 21, ul. Oświatowej 35, ul. Janosika 120, ul. Finansowej 96, ul. Regatowej 35, ul. Centralnej 21, ul. Szpaczej 9, ul. Sierpowej 25, ul. Sawickiej Hanki 28 (z możliwością składania ofert częściowych - 10 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIX-228-148/12Dostawę: Zasuw żeliwnych w zakresie średnic DN 50 - 80 mm (część nr 2 zamówienia); Obudów stałych do zasuw w zakresie średnic DN 50 - 500 mm (część nr 3 zamówienia)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-7/13Opracowanie dokumentacji projektowej zlecanej do wykonania do ZWiK sp. z o.o. przez Inwestorów zewnętrznych w ramach programu budowy podłączeń - Nie zwlekaj, podłacz się - Edycja IISzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-1/13Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont: Część 1: magistrali wodociągowej fi 400 mm w ul. Augustów (przejście pod ul. Rokicińską); Część 2: magistrali wodociągowej fi 500 mm w ul. Chmielowskiego (przejście pod ul. Puszkina).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-148/12Dostawa łączników kołnierzowych i rurowych w zakresie średnic DN 350-800 mm (PN 10), wykonanych z żeliwa sferoidalnego (Część nr 1 zamówienia).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227-4/13Opracowanie dokumentacji projektowej zlecanej do ZWiK Spółki z o.o. przez Inwestorów zewnętrznych w ramach programu budowy podłączeń "Nie zwlekaj, podłącz się" II edycjaSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-146/12Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę energetycznej linii kablowej w rejonie Al. Waltera Janke w Łodzi, zasilającej punkt pomiarowy 101/201Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-144/12Sukcesywne dostawy rur żeliwnych wodociągowych w zakresie DN 80 - DN 1000Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV228-142/12Dostawa pompy zatapialnej dla Przepompowni "Mikołajew" oraz podwodnego agregatu pompowego dla studni Stoki 5z (z możliwością składania ofert częściowych - 2 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-147/12DOSTAWA Część I: wodomierzy wielostrumieniowych mokrobieżnych do wody zimnej DN 40 mm w ilości 50 szt. Część II: wodomierza jednostrumieniowego suchobieżnego Aquila V4 DN 50 do wody zimnej, produkcji MIROMETR w ilości 1 szt. Część III: wodomierza jednostrumieniowego suchobieżnego FLOSTAR M DN 50 do wody zimnej, produkcji ITRON w ilości 1 szt. Część IV: wodomierza śrubowego z pionową osią wirnika MP-01 DN 50 w ilości 1 szt. oraz wodomierza sprzężonego MWN/JS DN 50/20 w ilości 1 szt., produkcji POWOGAZ.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-140/12Sukcesywne dostawy środków higieny i czystości.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-149/12Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont: Część 1- kanału ogólnospławnego w ul. Rybnej; Część 2 - kanału ogólnospławnego w ul. Północnej; Część 3 - kanału ogólnospławnego w ul. Prusa; Część 4 - kanału ogólnospławnego w ul. Organizacji WiN; Część 5 - kanału ogólnospławnego w ul. Księży Młyn -Szczegóły»
Przetrg nieograniczonyHZP III 228-143/12Dostwa sprzętu komputerowego z oprogramowaniemSzczegóły»
Przetrg nieograniczonyHZP X 228-145/2/12Dostawa urządzeń wielofunkcyjnychSzczegóły»
Przetrg nieograniczonyHZP X 228-145/1/12Dostawa kopertownicySzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-133/12Sukcesywne dostawy 20 tys. ton piasku naturalnego kopanego.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-141/12Dostawa nawiertek wodociągowych: - Nawiertki wodociągowe na rurociągi wykonane z żeliwa i azbestocementu, do montażu pod ciśnieniem, nawiercanie boczne, zasuwa zlokalizowana przy wodociągu wraz z obudową teleskopową o zakresie długości 1,40 – 2,0 m. (Część nr 1); - Nawiertki wodociągowe na rurociągi wykonane z PCV i PEHD, do montażu pod ciśnieniem, nawiercanie boczne, zasuwa zlokalizowana przy wodociągu wraz z obudową teleskopową o zakresie długości 1,40 – 2,0 m.(Część nr 2).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIII-228-131/12Usługi transportowo – sprzętowe dla ZWiK Sp. z o.o. Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPX 228-137/12Sukcesywne dostawy szybkowiążących zapraw cementowych firmy ERGELIT TROCKENMORTEL UND FEUERFEST GMBHSzczegóły»
przetrag niepgraniczonyHZP-V-228-134/12Ubezpieczenie majątkowego, komunikacyjnego i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-X-228-122/12Wdrożenie Centralego Systemu Backupu - centralnego systemu zabezpieczeń i archiwizacji.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-138/12CZĘŚĆ I: Odbiór odpadów (oraz ich unieszkodliwianie lub odzysk), tj. gleby i ziemi w tym kamieni pochodzących z wykopów po awariach i remontach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Terenia miasta Łodzi. CZĘŚĆ II: Odbiór odpadów ( oraz ich unieszkodliwianie lub odzysk), tj. betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów pochodzących z wykopów po awariach i remontach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-136/12CZĘŚĆ I: Dostawa mebli wraz z montażem, CZĘŚĆ II: Dostawa krzeseł wraz z montażem, CZĘŚĆ III: Dostawa mebli metalowych wraz z montażem.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 227/21/12Opracowanie dokumentacji projektowej zlecanej do ZWiK sp. z o.o. przez Inwestorów zewnętrznych w ramach programu budowy podłączeń "Nie zwlekaj - podłacz się" II edycja - Część 2 Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-129/12HZP-VI-228-129/12 Dostawa przepustnic kołnierzowych DN 800 z napędem ręcznym oraz wstawek montażowych DN 800. Część I: Dostawa 4 szt. przepustnic kołnierzowych DN 800, 2 szt. obudów stałych, o długości 2500 mm, 2 szt. kółek do przepustnic oraz 2 szt. wstawek montażowo – demontażowych kołnierzowych DN 800, Część II: Dostawa 4 szt. przepustnic kołnierzowych DN 800 z obudową stałą, o długości 2500 mm oraz 4 szt. wstawek montażowo – demontażowych kołnierzowych DN 800.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-132/12Dostawa nawiertek: - Nawiertki z frezem mocowane na rurociągi wykonane z PCV i PEHD, nawiercanie górne, pod ciśnieniem, wraz z obudową teleskopową o zakresie długości 1,00 – 1,60 m. (Część nr 1); - Nawiertki z frezem mocowane na rurociągi wykonane z PCV i PEHD, nawiercanie górne, pod ciśnieniem, wraz z obudową teleskopową o zakresie długości 1,40 – 2,00 m. (Część nr 2).Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-128/12Dostawa oprogramowania: - 52 szt. licencji bezterminowych ORACLE DATABASE STANDARD EDITION z asystą producenta (ATiK) (Część nr 1); - Oprogramowania: Simatic STEP7 PROFESIONAL ED 2010 POWERPACK - 1 szt. oraz WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED - 1 szt. (Część nr 2 ). Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-129/12Dostawa przepustnic kołnierzowych DN 800 z napędem ręcznym oraz wstawek montażowych DN 800. Część I: Dostawa 4 szt. przepustnic kołnierzowych DN 800, 2 szt. obudów stałych, o długości 2500 mm, 2 szt. kółek do przepustnic oraz 2 szt. wstawek montażowo – demontażowych kołnierzowych DN 800, Część II: Dostawa 4 szt. przepustnic kołnierzowych DN 800 z obudową stałą, o długości 2500 mm oraz 4 szt. wstawek montażowo – demontażowych kołnierzowych DN 800.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-21/12Opracowanie dokumentacji projektowej zlecanej do ZWiK sp. z o.o. przez Inwestorów zewnętrznych w ramach programu budowy podłączeń "Nie zwlekaj - podłącz się" II edycja - realizowane w dwóch etapach, przy czym Zamawiający dopuścił składanie ofert tylko na jedną część zamówienia - Część 1Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-126/12USŁUGA POLEGAJĄCA NA OPRACOWANIU KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ KOSZTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA REMONT I MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ PSK NA PARTERZE BUDYNKU ‘F’ UL. WIERZBOWA 52.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-108/12Dostawa urządzeń sieciowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-135/12Remont kanału ogólnospławnego w ul. Rodakowskiego od studni 1 do 7 w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-13/12Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Tomaszowskiej, Poetyckiej, Rosseta, Piechala.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-114/12Dostawa narzędzi ręcznych i osprzętu do elektronarzędziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-129/12Dostawa przepustnic kołnierzowych DN 800 z napędem ręcznym oraz wstawek montażowych DN 800. Część I: Dostawa 4 szt. przepustnic kołnierzowych DN 800, 2 szt. obudów stałych, o długości 2500 mm, 2 szt. kółek do przepustnic oraz 2 szt. wstawek montażowo – demontażowych kołnierzowych DN 800, Część II: Dostawa 4 szt. przepustnic kołnierzowych DN 800 z obudową stałą, o długości 2500 mm oraz 4 szt. wstawek montażowo – demontażowych kołnierzowych DN 800.Szczegóły»
Przetarg nieogarniczonyHZPIII 228-124/12Usługa opracowania projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont budynku rozdzielni 6 kV Pompowni Chojny przy ul. Granicznej 54 w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-20/12Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" znajdujących się w Łodzi przy: ul. Dembińskiego 4, ul. Krośnieńskiej 16, ul. Krzywoń 10, ul. Osobliwej 28, ul. Przelotnej 16a, ul. Snopowej 24, ul. Szeregowej 6, ul. Szkolnej 30, ul. Wałbrzyskiej 34, ul. Zagonowej 53, ul. Kwiecistej 3 (z możliwością składania ofert częściowych)Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP V- 227-14/12Ochrona mienia i obiektów ZWIK Sp.z o.o. , konwojowanie wartości pieniężnych oraz konserwacje i naprawy urządzeń ochrony technicznej Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-101/12Sukcesywne dostawy kształtek żeliwnych kołnierzowych oraz rur i kształtek wodociągowych PCV i PE. Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-17/12Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZWiK sp. z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII 228-106/12Sukcesywne dostwy podłozy i odczynników bakteriologicznychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-130/12Remont kanału ogólnospławnego w Placu Komuny Paryskiej na odcinku od ul. Tuwima do studni nr 2 oraz remont kanału ogólnospławnego w ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Długosza do kolektora 0,90x1,60Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-127/12Dostawa 2300 ton czarnoziemuSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-19/12Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu "Nie zwlekaj - podłącz się" znajdujących się w Łodzi przy: ul. Korczaka 8, ul. Porzeczkowej 2a, ul. Sierpowej 7/9, ul. Magnesowej 15, ul. Warszawskiej 60, ul. Konnej 12, ul. Czeremchy 12a, ul. Bystrzyckiej 43, ul. Czeremchy 9a ( z możliwością składania ofert częściowych - 9 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-125/12Część I: Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych mokrobieżnych. Część II: Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych ITRON, Część III: Dostawa wodomierzy śrubowych POWOGAZ.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP VI-228-115/12Dostawa pakietu oprogramowania GeoStar Professional HSSzczegóły»
przetrg nieograniczony HZP VI 228-118/12Dostawa obuwia roboczegoSzczegóły»
HZPIV 227 - 18/12HZPIV 227-18/12Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekoweg w górnej zlewni rzeki Sokołówki - przełączenie odwodnienia posesji przy ul. Stalowej 59/61 w ŁodziSzczegóły»
Przeatrg nieograniczonyHZP-VI-228-121/12OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ KOSZTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA REMONT BUDYNKU CHLOROWNI W ROKICINACHSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-V-228-119/12Remont kanału ogólnospławnego w Łodzi w ul. Księdza Brzóski. Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIII-228-105/12Dostaw sprzętu komputerowego z oprogramowaniemSzczegóły»
przetarg nieograniczony HZP VII-227-16/12Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj, podłącz się”, znajdujących się w Łodzi przy: ul. Magnesowej 18, ul. Św. Teresy 49 , ul. Modrzejewskiej 15, ul. Trębackiej 3, ul. Witolda 2a , ul. Jędrowizny 35, ul. Przyborowskiego 13, ul. Rowerowej 15, ul. Minerskiej 30 , ul. Minerskiej 32, ul. Kwietniowej 22a.Szczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-111/12Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na remont kanału murowanego od ul. Polnej do ul. Zgierskiej w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VII_228-95/12Remont i modernizacja urządzeń pompowych ręcznych studni publicznychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-113/12Remont kanałów ogólnospławnych w ul. Racjonalizatorów i w ul. Kilińskiego oraz remont kanału sanitarnego w ul. MieszczańskiejSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X-228-110/12Interwencyjne usuwanie skutków zimy z ulic wskazanych przez ZWiK Sp. z o.o., na których wystąpiła awaria wodociągowa. Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X -228-101/12Sukcesywne dostawy kształtek żeliwnych kołnierzowych oraz rur i kształtek wodociągowych PCV i PESzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-112/12Dostawa oprogramowania do zarządzania licencjamiSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-103/12Dostawa narzędzi elektromechanicznychSzczegóły»
przetarg nieograniczony HZP VII-227-15/12Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj, podłącz się”, znajdujących się w Łodzi przy : ul. Przedwiośnie 34a, ul. Kołobrzeskiej 26,ul. Wczesnej 18, ul. Równikowej 12, ul. Koncertowej 28, ul. Porazińskiej 5, ul. Bułgarskiej 32, ul. Bystrzyckiej 24, ul. Rodła 13. Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-118/12Dostawa miału węglowego oraz koksu opałowegoSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZPIV 228-84/12Obsługa i wysyłanie przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 gSzczegóły»
przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-88/12Dostawa zasuw żeliwnych kołnierzowych DN 500 wraz z obudowami stałymiSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP V-228-109/12Remont rurociągów technologicznych Ø 500 i Ø 600 na terenie Zbiorników Stoki przy ul. Pomorskiej 246.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-102/12REMONT WODOCIĄGU Ø 150 mm W UL. KONWALIOWEJ NA ODCINKU OD UL. DECZYŃSKIEGO DO UL. STALOWEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIEM PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO W UL. STALOWEJ. ORAZ REMONT WODOCIĄGU Ø 200 mm ORAZ Ø 150 mm W ULICY CENTRALNEJ NA ODCINKU OD UL. ETEROWEJ DO TORÓW PKP WRAZ Z ODCINKAMI ODGŁĘZIEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W UL. CENTRALNEJ.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-97/12USŁUGA NA ROBOTY KONSERWACYJNO – BUDOWLANE: CZĘŚĆ I: NA OBIEKTACH WYDZIAŁU PRODUKCJI WODY ŁÓDŹ – WIDZEW (BUD. POMPOWNI), IMIELNIK (BUD. POMPOWNI). CZĘŚĆ II: NA OBIEKTACH WYDZIAŁU PRODUKCJI WODY ŁÓDŹ – CENTRALNA (BUD. POMPOWNI), TEOFILÓW (ELEWACJA TRAFOSTACJI, ZASIEKI NA ŻWIRKI, KOMORY WEJŚCIOWE DO ZBIORNIKÓW).Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-V-228-92/12Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ciężarowych i osobowego finansowanych w ramach leasingu operacyjnego.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X-228-86/12Przystosowanie budynków A i B przy ul. Wierzbowej 52 w Łodzi do koncepcji obsługi klientów w ZWiK Sp. z o.o. w zwiazku z powstałymi strefami dostępu - Modernizacja pomieszczeń kasowych i klatki schodowej przy wejściu dla osób niepełnosprawnych w budynku ASzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-104/12REMONT KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO D=0,20M, D=0,25M I D=0,35M W ALEI I DYWIZJI W ŁODZISzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-100/12Modernizacja budynku portierni G przy ul. Granicznej 54 w ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-94/12REMONT KANAŁÓW OGÓLNOSPŁAWNYCH W UL. JARACZA I W UL. BAZAROWEJ.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-90/12Remont kanałów ogólnospławnych w ul. Piotrkowskiej, ul. Urzędniczej i ul. Ogrodowej.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-89/12Dostawa środków higieny i czystości.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-77/12Dla części I: sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, Dla części II: sukcesywne dostawy szkła laboratoryjnego.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-69/12Dostawa miału węglowego, koksu opałowego i węgla kamiennego. Część III: Dostawa węgla kamiennego.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-98/12Dostawa 2 szt. samoczynnych zaworów membranowych DN 300 PN10 i 2 szt. wstawek montażowych, kompensacyjnych kołnierzowych DN 300 PN10.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-82/12Dostawa włazów kanalizacyjnych DN 600 z pokrywą betonową.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-107/12Remont wodociągu w ul. Kasztelańskiej od skrzyżowania ul. Centralna/Strusia do skrzyżowania ul. Kaczej w Łodzi wraz z przyłączami.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-99/12Remont wodociągu fi 200 w ul. Paradnej na odcinku od ul. Trybunalskiej do ul. Obszernej.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-37/12Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont : Część I: zbiorników wody i komory zasuw zlokalizowanych na terenie Przepompowni „Telefoniczna” przy ul. Telefonicznej 78 w Łodzi. Część II: zbiorników wody i komory zasuw zlokalizowanych na terenie Przepompowni „Widzew-Wschód” przy ul. Widzewskiej 50 w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-91/12Remont wodociągu w ul. Pirytowej na odcinku od ul. Łupkowej do ul. Kobaltowej w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-87/12Remontu wodociągu w ul. Kluczowej na odc. od ul. Trębackiej do ul. Pryncypalnej w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-78/12Remont zbiorników okrągłych nr 1 i 2 wraz z komorą zasuw Zbiorniki - Stoki oraz modernizacja komory zasuw przy zbiornikach 1 i 2 na terenie obiektu przy ul. Pomorskiej 246.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VI-228-85/12Usługi polegające na wywozie odpadów komunalnych z: Część I: Nieruchomości ZWiK Sp. z o.o. położonych na terenie Miasta Łodzi. Część II: Ujęcia I stacji uzdatniania wód powierzchniowych w Tomaszowie Mazowicekim, ul. Jana Pawła 45/47. Część III: Ujęcia stacji uzdatniania wody w Kalinku k/Rzgowa. Część V: Oddziału ujęcia wody w Bronisławowie k/Wolborza.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-75/12Budowa wodociągu w ul. Króla na odcinku od ul. Bandurskiego celem zasilania posesji nr 3 i 5.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-80/12Usługa, remont koparko – ładowarki m-ki JCB typ 3CX Super nr wew B/5.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-64/12Dostawa hydrantów przeciwpożarowych DN 80 mm podziemnych i nadziemnych, zaworów odpowietrzająco - napowietrzających DN 50-100, uszczelek do połączeń kołnierzowych, złączek zaciskowo- przejściowych do rur stalowych i PE.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP V-228-72/12Remont rurociągu tłocznego, przesyłowego DN 500 (Bronisin - Dąbrowa) Etap I i II oraz rurociągu tłocznego, przesyłowego DN 600 na odcinku pod stawem „Na Młynku” w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-81/12OPRACOWANIE KOMPLEKSOWYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH WYKONAWCZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ KOSZTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA REMONT: CZĘŚĆ I: KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. PAŃSKIEJ. CZĘŚĆ II: KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. STAROGARDZKIEJ, - OD UL. ODRZAŃSKIEJ DO UL. DUBOIS- ZADANIE IIA, - OD POSESJI PRZY UL. STAROGARDZKIEJ 56 DO UL. ODRZAŃSKIEJ – ZADANIE IIB. CZĘŚĆ III: KANAŁU MELIORACYJNEGO OD UL. 3 MAJA DO RZEKI OLECHÓWKI.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-76/12Sukcesywne dostawy zasuw żeliwnych kołnierzowych DN 100 ÷ DN 300 wraz z obudowami stałymi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-227-11/12Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „Nie zwlekaj, podłącz się”, znajdujących się w Łodzi przy : ul. Taterniczej 32a, ul. Gajcego 174, ul. Starorudzkiej 47, ul. Iłłakowiczówny 21, ul. Uprawnej 73, ul. Liniowej 4a, ul. Woźniczej 17a, ul. Józefowskiej 12, ul. Drzymały 29, ul. Powojowej 11, ul. Iłłakowiczówny 19.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-79/12Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę budynku „L” przy ul. Wierzbowej 52 w Łodzi.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VI 228-68/12Usługa transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Wierzbowa - Rokiciny, Tomaszów, Bronisławów, Kalinko.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP V-227-3/12Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym pracowników ZWiK sp. z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-62/12Dostawa środków ochrony indywidualnej.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-74/12NAPRAWY ODCINKÓW PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH METODAMI BEZWYKOPOWYMI.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-227-10/12Przedmiotem zamówienia jest podłączenie posesji w Łodzi przy :część 1 - ul. Aleja Róż 33, część 2 - ul. Budziszyńska 22/22A, część 3 - ul. Kołobrzeska 44, część 4 - ul. Tabelowa 51, część 5 - ul. Kwiatowa 26, część 6 - ul. Przedwiośnie 26, część 7 - ul. Przedwiośnie 28, część 8 - ul. Łupkowa 53, do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „NIE ZWLEKAJ, PODŁĄCZ SIĘ”- dotyczy części 5.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-73/12REMONT KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO W UL. FABRYCZNEJ OD UL. MAGAZYNOWEJ DO UL. TARGOWEJ ORAZ KANAŁU SANITARNEGO W UL. CZAJKOWSKIEGOSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-70/12REMONT KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO W UL. WIERZBOWEJ , UL. PRZODOWNIKÓW PRACY ORAZ W UL. KROKUSOWEJ.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-227-10/12Przedmiotem zamówienia jest podłączenie posesji w Łodzi przy : część 1 - ul. Aleja Róż 33 , część 2 - ul. Budziszyńska 22/22A, część 3 - ul. Kołobrzeska 44, część 4 - ul. Tabelowa 51, część 5 - ul. Kwiatowa 26, część 6 - ul. Przedwiośnie 26, część 7 - ul. Przedwiośnie 28, część 8 - ul. Łupkowa 53, do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „NIE ZWLEKAJ, PODŁĄCZ SIĘ”.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-71/12Dostawa osprzętu elektroenergetycznego niskiego napięcia: Wyrobów firmy Legrand (Część nr 1); Wyrobów firmy Moeller (Część nr 2); Wyrobów firmy Siemens (Część nr 3).Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-61/12Dostawa: Część 1) 2 szt. przepustnic osiowych do zabudowy DN 700 PN10 z napędami ręcznymi z przekładnią Część 2) armatury towarzyszącej zabudowie ww. przepustnic.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-58/12Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów oraz pojazdów - część IVSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-65/09Remont kanału sanitarnego między ul.Zagłoby i ul.Skrzetuskiego oraz w ul.PlantowejSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-58/12Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów oraz pojazdów - część I-III oraz V-XISzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-48/12Modernizacja punktów pomiarowych nr 103 (Żeromskiego/Radwańska) i nr 111 (Niciarniana/Piłsudskiego)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-55/12REMONT KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO W UL. WYŻSZEJ ORAZ KANAŁU SANITARNEGO W AL. PIŁSUDSKIEGO 135Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-67/12Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont: Część I - kanału ogólnospławnego w pl. Komuny Paryskiej na odcinku od ul. Tuwima do studni nr 2; Część II - kanału ogółnospławnego w ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Długosz do kolektora 0,90x1,60 między ST1 - ST8Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-57/12Sukcesywne dostawy zaprawy cementowej-murarskiejSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP IX-228-56/12Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na: Część 1 - remont wodociągu w ul. Kozietulskiego, Część 2 - remont wodociągu w ul. Cegielnianej, Część 3 - remont wodociągu w ul. Czarnoleskiej, Część 4 - remont wodociągu w Al. Włókniarzy.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-54/12Roboty konserwacyjno – budowlane: Część I: na obiektach Wydziału Produkcji Wody Łódź – Stare Górki, Bronisin, Grodzisko, Część II: na obiektach Wydziału Produkcji Wody Łódź – Chojny, Dąbrowa, Część III: na obiektach Wydziału Produkcji Wody Łódź – Żabieniec, Budynek SUW, Część IV: na obiektach Wydziału Zaplecza Technicznego – Stare Górki, Rozdzielnia ŚN.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-227-8/12Podłączenie posesji przy : ul. Św. Teresy 47, ul. Gliszczyńskiego 12, ul. Brzoskwiniowej 37, ul. Pańskiej 33, ul. Trębackiej 36, do kanalizacji sanitarnej w ramach programu „NIE ZWLEKAJ, PODŁĄCZ SIĘ” (z możliwością składania ofert częściowych – 5 części).Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-51/12Dostawa głowicy kamery do inspekcji TV kanałów.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-39/12Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP V-228-60/12Zabiegi sanitarno- pielęgnacyjne w koronach drzew, wycinka drzew, pielęgnacja zieleni oraz konserwacja cieku Struga, rowów odpływowych i melioracyjnych w obiektach ZWiK Sp.z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-49/12Czyszczenie 45 km wodociągowej sieci rozdzielczej w zakresie średnic DN 100-300, metodą hydropneumatyczną na terenie miasta Łodzi w 2012 roku.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-7/12Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie podłączenia kanalizacyjnego lub wod. - kan. i połączenie z istniejącą instalacjąSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-40/12Likwidacja stacji paliw oraz przeniesienie wiaty po likwidowanej stacji paliw przy ul. Granicznej 54Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-50/12Bieżące konserwacje separatorów substancji ropopochodnych zainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi wraz z odbiorem i odzyskiem lub utylizacją odseparowanych zanieczyszczeń.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-47/12REMONT KANAŁU SANITARNEGO W UL. STOKOWSKIEJ I KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO W UL. BEDNARSKIEJSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-45/12Sukcesywne dostawy mas betonowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-46/12Dostawa: Zdrojów ulicznych DN 20 (¾) z odwadniaczem, PN 10 w ilości 15 sztukSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-53/12Sukcesywne dostawy konsol wodomierzowych w komplecie z zaworami i elementami mocującymi do ścianySzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-227-2/12Dostawa paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu ZWiK Sp. z o.o. (z możliwością składania ofert częściowych – 3 części)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-44/12Dostawa: Zaworów kulowych odcinających i czerpalnych DN 15 - DN 50 (Część nr 1); Opasek naprawczych (Część nr 2)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-43/12Sukcesywne dostawy metalowych tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych, łączników kołnierzowych i rurowych w zakresie średnic DN 50÷300 mmSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-15/12Dostawa serwera , oprogramowania i monitora do sterownia pracą ujęcia wody głębinowej w dyspozytorni WPW – Sulejów w KalinkuSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-5/12Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek - rejon ul. Pabianickiej - brzeg północny (1 szt.)Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI_228-20/12Awaryjna naprawa kanałów miejskich poprzez wykonanie miejscowych doszczelnień metodą bezodkrywkową na terenie miasta ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-42/12Dostawa złączek zaciskowo przejściowych do rur stalowych i PE oraz wyrobów śrubowych. Część II: Dostawa wyrobów śrubowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-35/12Dostawa rękawic roboczychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-33/12Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych stalowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-34/12Usługa, opracowania projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont zbiornika wody nr 2 przy ul. Granicznej 54 w ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-30/12Sukcesywne dostawy prefabrykowanych elementów betonowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-38/12Naprawy samochodów m-ki Renault o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg użytkowanych w ZWiK Sp. z o.o.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X-228-27/12Remont kanału sanitarnego w ul. KasztanowejSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-16/12Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na sukcesywne dostawy: - część 1 złączek ocynkowanych, - część 2 skrzynek do zasuw i hydrantów oraz pokryw skrzynek, - część 3 skrzynek do zasuw – korpus wykonany z tworzywa PEHDSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-4/12Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie podłączenia kanalizacyjnego lub wod. - kan. i połączenie z istniejącą instalacjąSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIII-228-26/12Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont rurociągów technologicznych zlokalizowanych na terenie Zbiorników „Stoki” tj.:  rurociągu Ø 600 mm na odcinku od komory zasuw zbiorników okrągłych 5 i 6 do rurociągu DN 750 „Dąbrowa”, o długości do remontu L= ca 80m  rurociągu Ø 500 mm na odcinku od komory zasuw zbiorników okrągłych 5 i 6 do zasuwy nr 38, o długości do remontu L= ca 35mSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 228-22/12Modernizacja wodociągu w ul. SelekcyjnejSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-149/11Dostawa 7 szt. agregatów pompowych dla Wydziału Produkcji Wody ŁódźSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-31/12Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont: Część 1: Kanału ogólnospławnego w ul. Bazarowej, Część 2: Kanału ogólnospławnego w ul. Kilińskiego, Część 3: Kanału sanitarnego w ul. Mieszczańskiej, Część 4: Kanału ogólnospławnego w ul. Ogrodowej, Część 5: Kanału ogólnospławnego pomiędzy ulicami : ks. Brzóski i PiekarskąSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-23/12Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remon kanałów ogólnospławnychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPIV 227-17/12Budowa wodociągu w ul. Klinowej na odcinku od istniejącej końcówki do działki nr 117/1Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-2/12Opracowanie kompleksowej dokumentacji na wykonanie systemu monitoringu parametrów technologicznych dla Przepompowni „Widzew Wschód” oraz dla wodociągów lokalnych :„Podklasztorze”, „Henrykowska” , „Mileszki” , „Żółwiowa”, „Olkuska”, „Imielnik”.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X 228-5/12Remont kanału przełazowego Kotoniarska 2 wraz z rurociągiem tłocznym DN 600 na odcinku kanału przełazowegoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-147/11Usługa: – Opracowanie OPERATÓW WODNOPRAWNYCH na pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków deszczowych wylotami miejskiej kanalizacji deszczowej do rzek na terenie m. Łodzi oraz odprowadzanie wód z rurociągów przesyłowych Bronisławów – Kalinko (w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejące odwadniaki do ziemi (7 części): Część nr 1 - Usługa: Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcia zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Henrykowskiej 34 poprzez studnię nr IA, na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców m. Łodzi; Część nr 2- Usługa: Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów dolnokredowych Stacji Wodociągowej „Żabieniec” (Łódź, ul. Brukowa 17/19) poprzez studnię nr A-6 zlokalizowaną w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 92a, na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców m. Łodzi.; Część nr 3 - Usługa: Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcia zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Żółwiowej 12 poprzez studnię nr I i II, na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców m. Łodzi; Część nr 5 - Usługa: Opracowanie operatów wodnoprawnych (2 komplety) na odprowadzanie ścieków deszczowych do rzek na terenie m. Łodzi niżej wymienionymi wylotami miejskiej kanalizacji deszczowej: - Wylot kanału deszczowego D=0,40 m z ul. Łagiewnickiej do rz. Sokołówki - wylot nr 23b (wg PG-34)-lewobrzeźny; - Wylot kanału deszczowego D=0,80 m z ul. Łagiewnickiej do rz. Sokołówki - wylot nr 23c (wg PG-35)- prawobrzeżny; Część nr 6: Usługa: Opracowanie operatów wodnoprawnych (3 komplety) na odprowadzanie ścieków deszczowych do rzek na terenie m. Łodzi niżej wymienionymi wylotami miejskiej kanalizacji deszczowej: - Wylot kanału deszczowego D=0,50 m na wys. Al. Unii do rz. Łódki - wylot nr 42a (wg PG-15)- prawobrzeżny; - Wylot kolektora deszczowego D=1,20 m w rejonie ul. Krańcowej do rz. Łódki - wylot nr 111 (wg PG-7) - prawobrzeżny; - Wylot kanału deszczowego D=0,50 m z ul. Tęczowej do rz. Sokołówki - wylot nr 27b (wg PG-55.5)- lewobrzeżny.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-24/12Remont rurociągu tłocznego fi 800 Rokiciny - Łódź w miejscowości KraszewSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP X-227-28/11Dostawy materiałów do uzdatniania wody z możliwością składania ofert częściowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-4/12Dostawa nawiertek wodociągowych na rurociągi: Nawiertki wodociągowe na rurociągi wykonane z żeliwa i azbestocementu, do montażu pod ciśnieniem, nawiercanie boczne, zasuwa zlokalizowana przy wodociągu (Część nr 1); Nawiertki wodociągowe na rurociągi wykonane z PCV i PEHD do montażu pod ciśnieniem, nawiercanie boczne, zasuwa zlokalizowana przy wodociągu (Część nr 2).Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP VII-228-10/12Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Odrzańskiej od ul. Starogardzkiej do ul. UroczyskoSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-12/12Sukcesywna dostawa artykułów biurowychSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-IX-228-147/11Usługa – Opracowanie OPERATÓW WODNOPRAWNYCH na pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków deszczowych wylotami miejskiej kanalizacji deszczowej do rzek na terenie m. Łodzi oraz odprowadzanie wód z rurociągów przesyłowych Bronisławów – Kalinko (w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejące odwadniaki do ziemi (7 części); Część nr 4 - Opracowanie operatów wodnoprawnych (19 kompletów) na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnie publiczne zlokalizowane na terenie Łodzi (...); Część nr 7: Opracowanie operatów wodnoprawnych (2 komplety) na odprowadzanie wód z rurociągu przesyłowego fi 1600 mm Bronisławów - Kalinko (w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejące odwadniaki do rowów (odprowadzanie do ziemi): - Dla odwadniaka nr 11 zlokalizowanego w rejonie wsi Kruszów – Parcela, gm. Tuszyn, powiat Łódż-Wschód; - Dla odwadniaka nr 12 zlokalizowanego w rejonie wsi Żeromin, gm. Tuszyn, powiat Łódż-WschódSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VI-228-7/12Odbiór odpadów pochodzących z remontów i przebudowy dróg na terenie miasta Łodzi - kod: 17.01.81. szcunkowa ilość 1500 Mg.Szczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP III-228-9/12Usługa naprawy samochodów m-ki Renault o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kgSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZPX-228-141/11Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont i modernizację komory zasuw przy zbiornikach okrągłych nr 1 i 2 na terenie obiektu przy ul. Pomorskiej 246 w ŁodziSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyFZPIV 228-144/11Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont: Część I - rurociągu tłocznego przesyłowego Dn 500 (Bronisin - Dąbrowa) na odcinku jego lokalizacji w ul. Bronisin; Część II - rurociągu tłocznego przesyłowego DN 600 (Grodzisko i Bronisin - Dąbrowa) na odcinku pod stawem Na Młynku na rzece OlechówceSzczegóły»
Przetarg nieograniczonyHZP-VII-228-1/12Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont: Część I: Kanał ogólnospławny w ul. Fabrycznej, Część II: Kanał sanitarny w ul. Plantowej, Część III: Kanał sanitarny w ul. Czajkowskiego, Część IV: Kanał ogólnospławny w ul. Limanowskiego na odc. od ul. Zachodniej do ul. Wrocławskiej, Część V: Kanał ogólnospławny w ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Kaszubskiej.Szczegóły»